אריה זמן

Wave of the banks of God

  It can be 'just a little conversation - To a friend so close that is so far away.     "Living Universe" - rising,...

המשך לקרוא

Волна берегов Божьих

Это может быть просто небольшая беседа - Друг так близко, что так далеко. «Живая Вселенная» - восходящие, граничащие границы, «Но только теперь мы...

המשך לקרוא

Белый медведь Белый медведь Солнце

Около 1000 белых медведей содержатся в неволе в зоопарках по всему миру. В дикой природе медведи могут достигать 18 лет...

המשך לקרוא

Bear-polar sunny

Bear-polar connection is sunny

Around 1,000 polar bears are held captive in zoos around the world. In the wild, the bears can reach the...

המשך לקרוא

גשר ,החיים,You have the pleasures of graceful halakha, so live in understandings, endeavor without error And there are the right-holders, 'who pretend to transcend themselves again and again,' Find a "see weak" run

להבה שבלב

יש אתכם נעימי ההלכות  החיננים  , כך חיים בהבנות  ,משתדלים ללא שגיאות ויש את בעלי הזכות , 'המתימרים  להתעלות על עצמם...

המשך לקרוא