חופש הבחירה שלנו בראשיתו  הוא הכבוד העצמי שלך  הזכות אשר נתן לך האל .

הוא מורכב מעצם בחירתו בנו  כבני אנוש – בני חורין , כיום נמוג ערכו לנוכח המצב ההולך ומתדרדר ,

שליטים הם אשר קובעים ומכתיבים לנו את קצב חיינו  , , אנו כבר לא בכף זכות אלא חיים בחסד המשטר והשלטון .

הערכים השתנו למען אינטרסים הקובעים למעננו אף נשגבות מה היא ‘ שלא להזכיר את הזכות לחיות וגם למות בכבוד .

בזכות הפרט סובל הכלל – האם יקום זה מקולל . שאלה שהמירה את עצמה אף לתשובה בחלוף השנים , ,

אם יד היצר ההולך וגובר על יד היוצר , אשר הופכת לכף של תאווה נלאית אשר גוררת ובוזזת  מכל הבא ליד 

נגד כל חוקי הפיזיקה והבריאה , נגד היקום כולו .

עודף ממון – כן , הוא כבר כאן ‘ לא חסר להם כלום שם למעלה , אך הם משנים את חוקי המשחק לטובתם

בכדי שיהיה להם נוח לתרץ את עוצמתם הכבירה למחפיר ולכבוש עוד יעדים , עוד מדינות , עוד בני אדם

אך לא את – יצרם ‘ ‘ ראה אפקט הלטאה .

נתון ראשוני ומוחשי זה  מחלחל בנו אט אט  וגורם עתה למרד האזרחים ההולך וגובר בכל המעצמות בעולם ,

חוקי המשחק של שליטים אלו משנים לנו את חוקי הבריאה ‘ היקום והטבע – היוצר 

וכופים חורבן והרס בלתי הפיך עתה על האנושות כולה

Our freedom of choice in the beginning is your self-respect , clarity which God has given you.

It consists of the very choice of us as human beings – freedmen, today its value has faded in the face of the deteriorating situation,

It is rulers who determine and dictate to us the pace of our lives, we are no longer in the right spoon but live in the grace of the regime and the government.

The values ​​have changed for the sake of interests that determine for us even sublime what is’ not to mention the right to live and also to die with dignity.

Thanks to the individual the rule suffers – is this universe cursed. A question that even transformed itself into an answer over the years,,

If the hand of instinct grows on the hand of the creator, which becomes a spoon of weary lust which drags and plunders from all that is near

Against all the laws of physics and creation, against the whole universe.

Excess money – yes, it’s already here ‘they lack nothing up there, but they are changing the rules of the game in their favor

In order for them to be comfortable justifying their immense power to disgrace and conquering more targets, more countries, more people

But not you – their creator ” See the lizard effect.

This initial and tangible fact is slowly permeating us and is now causing the growing civil uprising in all the powers in the world,

The rules of the game of these rulers change us the laws of creation, the universe and nature – the creator

And forcing destruction and irreversible destruction now upon all mankind

פוסטים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *