חוויות של הרוח משתייכות לעולם הנשמות הטהורות יש כאלה הזוכים לרחף עם ציפורים , לבקר מלאכים בשמיים ‘
זהו עולם אחר , ממד אחר , חלל בזמן .

מעשים טובים המתחלקים לשניים ויוצרים שלם , שולם מושלם , האני , ההוויה , החיבור , החוויה שבכך קודם כל עם עצמך על ידי מעשה של עונג –
הנאה צרופה בצד העולם הגשמי , אחרי האהבה העצמית – הקבלה עם גבולות ההיגיון מגיע השילוב של הרוח – ההוויה הקשורה להרגשה ולתחושות ,
החיבור ליקום דרך הזרמת הרגש לכיוון הנכון , הראוי בדרך הלב – הוויסות של שניהם , ההתחברות לטבע וליסודות ,
כמו המים אשר פותחים אפיק רחב יותר , המשיג את השליטה רק על ידי זרימה רציפה יותר המתחזקת עם הזמן באותו האפיק .

הזרמת המים שהם רגשות הלב , אל האדמה , הסלעים – אל החומר , בזמן החיכוך נוצרת ההתגברות – הרגש מכלה את החומר בשילובו עם ממד הזמן – השליטה של המים זורמת בנו , בשילובה של החמה אנו ניזונים מיסוד האש .

עת הרוח מגיע כאשר נהיה מוכנים להתחבר ונקבל את הסימן הראוי , אז נחוש ונדע – ההגשמה .
המים שהם הבסיס לכול תרכובת וצורות החיים הידועות .

אורגניזם של אנרגיה המורכבת מאטומי פחמן ארציים ומשתמשות בחומצות הגרעין – התורשה  : DNA+RNA .

כן לכוון ולעשות , כל השאר מתחבר עם הזמן כמו הפאזל , האנרגיה מתרבה – חוקי הפיזיקה עתה אתנו – לטובתנו
נוצרת מערכת ביולוגית עד השפעה כימית – מרכיבים פנימיים הנקשרים אל הטבע , החי , הצומח ,
אשר משלבים את כוחותיהם לחיבור קוטבי , קלטי – אנטומי .

מצב הרוח משתנה – עצמים בטבע מתחילים לזוז לקראתנו – לצעוד בחפיפה אתנו . .

הנה זה בא ‘ המגנט מגיע.

Experiences of the spirit belong to the world of pure souls There are those who get to hover with birds, visit angels in the sky ‘

It is a different world, a different dimension, a space in time.

Good deeds that are divided into two and create a whole, a perfect reward, the self, the being, the connection, the experience of doing so first with yourself by an act of pleasure – pure pleasure on the physical world side, after self-love – acceptance with the limits of reason comes the combination of spirit And to sensations, the connection to the universe through the flow of emotion in the right direction, the proper way of the heart – the regulation of both, the connection to nature and the elements, like the water which opens a wider channel, achieving control only by more continuous flow.

The flow of water which is the emotions of the heart, to the earth, the rocks – to matter, during friction the overcoming is created – emotion consumes matter in combination with the dimension of time – the control of water flows in us, in the combination of heat we feed on fire.

The time of the Spirit comes when we are ready to connect and receive the right sign, then determined and know – the fulfillment.
The water that is the basis for every compound and known life forms.

An organism of energy composed of terrestrial carbon atoms and using nucleic acids – heredity: DNA + RNA.

Yes aim and do, everything else connects over time like a jigsaw puzzle, energy multiplies – the laws of physics are now with us – for our benefit
A biological system is created to a chemical effect – internal components that are linked to nature, animals, plants,
Which combine their forces into a polar, Celtic-anatomical connection.

The mood changes – objects in nature begin to move towards us – to walk in overlap with us. .

Here it comes in A. The magnet comes.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *