רוחני רוחהעיקר שמחה

ראש – השנה , שהוא יום של תחנונים ושבירת הלב ,
נקבע בתורה ליום אחד .

כמו כן יום הכיפורים ,
שהוא יום של תענית וסליחה ,
אינו אלא יום אחד .

^אבל סוכות^, שהוא “זמן שמחתנו”,
מצווה התורה לחוג אותו שבעה ימים ,
כי רצון השם יתברך שישראל יהיו בשמחה ,
כך
נאמר: “עבדו את השם בשמחה”.

הרב שמשון – רפאל הירש

סוכה – סגולה להצלה
מצוות סוכה יש בה סגולה להינצל
מכל דבר רע .
שאם נגזרה על האדם גזירה רעה חלילה ,
שומר לו הקב”ה את זכות מצוות סוכה ,
ובזכותה הוא ניצל .
דבר זה רמוז בפסוק
“כי יצפינני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו”
בזכות מצוות סוכה ניצל האדם
מכל רע.

בני יששכר

 • אנו נמצאים בסוכה כמו תחת החופה והשכינה עוטפת אותנו.
 • יש נוהגים לנשק את קירות הסוכה שהם כנגד מידת הרחמים.
 • מצוות סוכה היא סגולה אריכות ימים.
 • הסוכה , וכן לימוד במסכת סוכה סגולתם לבטל המחלוקת ולהשכין שלום.
 • עוד מובא בספרים כי ע”י מצות ישיבה בסוכה מושך האדם ברכה וקדושה לדירה שלו לכל השנה
 • סגולה נפלאה לקנות ארבעת המינים יפים. מובא בספרים כי מי שעושה כן זוכה לחיי עוה”ב לו ולבניו – בתנאי שאינו עושה כן לשם גאווה.
 • סגולה מפורסמת להתפלל בחג הסוכות על הפרנסה, כיון שבחג זה הקב”ה משפיע שפע פרנסה לכלל ישראל. לכן נקרא סוכות גם “חג האסיף”, לפי שבחג זה אוספים שפע הפרנסה לכל השנה כולה. והטעם שהעצבות מזיקה לפרנסה, ובהיות שחג הסוכות הוא חג השמחה כמו שכתוב: “והיית אך שמח”, לכן אנו זוכים בחג זה לפרנסה (בשם תלמידי האר”י).
 • תלמידיו של האר”י הקדוש, גורי האר”י, כתבו שמי ששמח וטוב לב במשך חג הסוכות – יראה שנה מבורכת ויפה, מה שמלבד הסגולה שבו, מדובר גם במצווה חשובה, להיות בשמחה בחג
 • כל מי שרוצה ישועה – יכול לתלות בקבוק יין בסוכה ולשמור אותו לשמחות. למשל, לחנוכת בית למי שרוצה לקנות בית, לברית למי שרוצה בנים, לחתונה למי שרוצה להתחתן ועוד.
 • בספר הזוהר הקדוש, הסוכה מכונה “צל האמונה” (או בארמית “צילא דמהימנותא”). וזאת כיוון שהסוכה היא לא סתם אוהל חביב שאנחנו נהנים לארח בו בחג, אלא יש לסוכה עצמה קדושה ממש (לכן למשל אסור להשאיר זבל בסוכה), והשפעה רוחנית ניכרת על האדם. מלבד זאת, הרב יחזקאל לוינשטיין כותב באתר הידברות ש”להבדיל ממצוות אחרות, כמו תפילין שמקיימים רק בידיים ובראש, שמירה ממאכלים לא כשרים או ציצית שמקיימים רק בחלק מהגוף, הסוכה היא אחת המצוות היחידות בה כל הגוף משתתף בקיומה. האדם הנכנס לסוכה מקיים כל רגע ורגע מצווה בעצם השהייה שלו בתוכה” סוכות – חג של אהבת ישראל
  קטעים מ”מכתב-כללי אל בני ובנות ישראל” מהרבי מלובביץ בקשר לחג הסוכות :מצות סוכה [מסמלת אחדות], [בכך שהיא] מקיפה ומאחדת את כל הנמצאים בסוכה, מהגדול ועד להכי פשוט במידה שווה, עד שנאמר על זה ש”כל ישראל ראויים ליישב בסוכה אחת”.ביתר הדגשה מתבטא ענין האחדות שבעם ישראל במצות ארבעת המינים – האתרוג, הלולב, ההדסים והערבות – המשקפים, כידוע, את ארבעת הסוגים בישראל, למן אלה שיש להם “טעם” ו”ריח” (תורה ומצות) עד לאלה שהם (לעת-עתה) בלי “טעם” ובלי “ריח”. דווקא כאשר כל ארבעת המינים מתאחדים לחטיבה אחת – אפשר לקיים בהם את המצווה.כבכל עניני התורה – כך גם בעניינים האמורים ישנן הוראות רבות ורמזים רבים. אחת ההוראות הפשוטות והברורות ביותר מן האמור, הוראה הקשורה במעשה בפועל שהרי המעשה הוא העיקר, היא מצות “ואהבת לרעך כמוך”, וכפי שהדבר מודגש במקומות רבים, פירוש הדבר – לאהוב יהודי, כל יהודי, כמו שהוא והיכן שהוא, ובאופן של “כמוך”, כמו שאדם אוהב את עצמו, כחלק מעצמו – כפי שהדבר מוסבר בתלמוד הירושלמי – שיש לראות את הזולת כעצם מעצמי – כגוף אחד ממש .ו”כמוך” גם במובן זה: כשם שלגבי האדם עצמו, למרות שהוא רואה את חסרונותיו שלו, הרי (מצד אהבת עצמו) “על כל פשעים תכסה אהבה”, ולמרות חסרונותיו הוא משתדל לספק לעצמו את כל צרכיו בגשמיות וברוחניות, בהתאמצות הגדולה ביותר, ועושה זאת בחיוניות – כך צריך להיות גם היחס שלו ליהודי אחר.
  במיוחד לאחר שבאשר לחסרונותיו שלו יודע כל אחד את האמת, ואילו באשר לחסרונותיו של האחר הרי “אין אדם יודע מה בלבו של חברו”, והוא עלול בקלות לטעות בחשבון ובהערכה .

  מקור: תרגום מאגרות קודש חל”ב ע’ יג ואילך
  מוגש ע”י מכון ‘אור החסידות’

  איחוד אחיד אחד

  קישור להצטרפות לקבלת ‘מכתב יומי’ מאגרות הקודש של הרבי מלובביץ ( קבוצה שקטה , הודעה אחת ביום):
  https://chat.whatsapp.com/GsfSoZoyVSg9WG65jHg7iS

פוסטים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *