מלא עשרTen royal martyrs

אלו אשר נהרגו ~ כעונש על מכירת יוסף

במדרש אלה אזכרה מבואר שעשרת החכמים הוצאו להורג על ידי הקיסר כעונש על מכירת יוסף שנמכר בידי עשרה שבטים
(בני לאה, בלהה, וזלפה). ישנם ספרי קבלה שמפורט בהם על איזה שבט כיפר כל הרוג במיתתו .

המדרש מספר על קיסר הרומי שחשב על דרך בה הוא יוכל לגרום למותם של חכמי ישראל. בא לפני עשרה חכמים והציג לפניהם שאלה תמימה לכאורה: מהו עונשו של מי שגונב נפש? החכמים מיד ענו לו שחיוב גונב נפש הוא מיתה. המדרש מאשים את החכמים שגרמו להריגת עצמם בכך שלימדו את הקיסר תורה .

לאור תשובתם, הקיסר מיד התחיל בהאשמות נגד עשרת השבטים שמכרו את יוסף, וטען שחיוב המיתה שלהם מעולם לא מומש. ומאחר והאחים כבר לא בחיים, החליט שבמקומם הוא יהרוג את אותם עשרה חכמים שהוא זימן לפניו: ”איה אבותיכם אשר אחיהם מכרוהו, לאורחת ישמעאלים סחרו בו , ובעד נעלים נתנוהו. ואתם קבלו דין שמים עליכם, כי מימי אבותיכם לא נמצא בם, ואם היו בחיים הייתי דן אותם לפניכם, ואתם תישאו עוון אבותיכם“.

עוד מסופר בקינה , שבעת יציאת הגזירה הזאת על חכמי ישראל, עלה רבי ישמעאל למרום לשמוע מאחורי הפרגוד האם יש דרך להימלט מגזירת הקיסר:
”טהר רבי ישמעאל עצמו והזכיר השם בסלוד  ועלה למרום ושאל מאת האיש לבוש הבדים, ונם לו: קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי בזאת אתם נלכדים“.
המלאך אמר לרבי ישמעאל שמשמים הסכימו להריגת עשרת החכמים כעונש על מכירת יוסף.

~ פירוט על הנעשה כשעלה רבי ישמעאל למרום, כתוב במדרש אלה אזכרה, וזה לשונו ~

נשאו הרוח והביאו למעלה עד הרקיע השישי ופגע בו גבריאל המלאך…
אמר לו (גבריאל): למה עלית לכאן?
אמר לו: לפי שמלכות הרשעה גזרה עלינו לאבד ממנו עשרה חכמי ישראל ועליתי לידע הגזרה אם היא מאת הקב”ה…
אמר לו גבריאל: ישמעאל בני, חי נפשך שכך שמעתי מאחורי הפרגוד, שעשרה חכמי ישראל נמסרו להריגה ביד מלכות הרשעה.
אמר לו רבי ישמעאל: למה?
אמר לו: על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו. שמידת הדין מקטרגת בכל יום לפני כיסא הכבוד ואומרת כלום כתבת בתורתך אות אחת לבטלה, הרי השבטים שמכרוהו את יוסף ולא פרעת עדיין מהם או מזרעם. לפיכך נגזרה גזרה על עשרה חכמי ישראל למסרם להריגה ביד מלכות הרשעה.
אמר לו רבי ישמעאל: עד עתה לא מצא הקב”ה פריקה במכירתו אלא בנו?
אמר לו גבריאל: חי נפשך ישמעאל בני, שמיום שמכרו השבטים את יוסף לא מצא הקב”ה בדור אחד עשרה צדיקים וחסידים כמו השבטים, לפיכך הקב”ה פורע מכם, אבל לך האמת.
…והיה מהלך ברקיע אנה ואנה והיה רואה מזבח סמוך לכיסא הכבוד, אמר לגבריאל: “מה זה?” אמר: “מזבח הוא”. אמר לו: “ומה אתם מקריבים עליו בכל יום, וכי פרים ואשים למעלה?” אמר לו: “נפשות של צדיקים אנו מקריבים עליו בכל יום”.
אמר לו: “מי מקריב אותם?” אמר לו: “מיכאל השר הגדול”.

האם עלה רבי ישמעאל למרום לשמוע מאחורי הפרגוד את השם ?
האם ישמעאלים סחרו ביוסף , מן הנכתב גם  שבטים . .
הקרבה כזו תתיכן באישור השם אלוקינו לגבי – יוסף בנו הצדיק אשר ניבא דרך חלומותיו את עתיד ישראל . ..
היכן ההצדקה מתקיימת במעשה נתעב זה , ,
מה ההקשר התנכי לגבי החיבור ההיסטורי ~ מדעי ‘ לתורה עצמה ?
כמה החלטה זו שינתה את פני ההווה גם העתיד שלנו ?
ומדוע קיימים כתבים הסותרים את אמון השם בנו
בזמן גלות אבות אבותינו .

לקוח מתוכן קיים .
נרחיב בהמשך . .

פוסטים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *