כל יכוללצעוד לצד הבורא ‘ אל כל יכול – כנגד כל הסיכויים בתקופה של שינויים בכל רמות ואברי הגוף
הוא הדבר הקשה ביותר לנוכח העובדות המשתנות בכל יום , כמעט בכל מקום בעולם .
במקום להלל את גדולתו של אלוהים, בני האדם הופכים זאת ,
מהללים את עצמם בשם האל, אך האגו והאינטרס האישי – אנוכי הוא ולא לתועלת הכלל ,
טפיחה קלה על השכם ‘ על היכולות שלכם .
במקום לבקש בקשות בהכנעה לאלוהים , מתוך המודעות לקיומו בכבוד הראוי ,
בני אדם אלו מגלגלים סיפורים , ניצחונות , הצלחות וחוויות ” את כל שהם רק רוצים
ומספרים זאת ברבים בכדי להשפיע אך גם לרעה איך שהם רוצים זאת – בדרך שלהם ,
נוחה ומאפשרת להם שליטה הולכת וגוברת , כוח מוחלט – שליטה של היצר והיומרה .
כמרים ומכשפים טוענים שהם נביאי אמת , גילויי קונדליני נקראים רוח הקודש ..
אם יש מה בכך , האם בדבר זה אין את נימת הלעג אשר נקראת חילול השם ‘
פלחים של דתות המזרח וכתות למיניהם , פילוסופים והוגי דעות גם מהעת העתיקה,
בכדי לא לכבד את דבר השם שבשמיים , מתעלים על עצמם על פני החצי השני של בני האדם
אלו התמימים , החלשים , הבודדים ‘ וטובי הלב , הכוונות הטובות אשר שייכות לעולם הנשמות הטהורות .

To walk alongside the Creator ‘to the Almighty – against all odds
in a period of change at all levels and organs of the body
It is the hardest thing in the face of the facts that change every day, almost everywhere in the world.
Instead of glorifying the greatness of God, human beings make it so,
Glorify themselves in the name of God, but the ego and self-interest is selfish and not for the common good,
A light pat on the back for your abilities.
Instead of making submissive requests to God, out of awareness of His existence with due respect,
These people roll stories, victories, successes and experiences ” all they just want
And tell it to many in order to influence but also to harm how they want it – in their own way,
Convenient and allows them increasing control, absolute power – control of instinct and pretension.
Priests and sorcerers claim to be true prophets, Kundalini revelations are called the Holy Spirit ..
If there is anything in this, is there not in this thing the tone of ridicule which is called blasphemy ‘
Segments of Eastern religions and sects of various kinds, philosophers and thinkers also from antiquity,
In order not to honor the word of God in heaven, they transcend themselves
over the other half of human beings – the innocent,
The weak, the lonely and the good-hearted, the good intentions which belong to the world of pure souls.

פוסטים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *