אצילות מספריםלמספרים ראשוניים אלו אשר מרכיבים תאריך זה קיימת ייחודיות עצומה

מאחר וניתן להם תואר האצילות הן בקבלה והן בנומרולוגיה , הינם היחידים אשר לא מצטמצמים .

המספר 10 – מייצג אלוהות , כוח , רכושניות וראשוניות  אשר לא מתאימים לאחדות  של החיבור בעולם הגשמי ,

20 = 10 + 10 . מאחר והאדם המשתייך לספרה 1 שואף כל הזמן להוביל ולהיות ראשון בכל ,

כאשר איננו מודע כי הוא כנראה האחרון להיכשל  מאחר שרף הציפיות מעצמו הוא גבוה במיוחד ,

סף הסיכונים שהינו לוקח גם כך 

מכיוון שאין בו מודעות מפותחת מספקת הינו נשלט על ידי האגו והגאווה אשר ניזונות מצרכים של יוהרה ותאוות בצע וכסף .

רק כאשר קשור הינו – 11 או 10/10 ו 01/01 וכדומה הינו מסוגל להכיל השלמה זוגיות ואחדות , מאחר שהחיבור יוצר 2

לכן הינו מסוגל להתעלות מעל לעצמו למען מידת הערך הנרכש כלפי הצד השני , אם הוא חשוב לו גם ימחל .

7 = 1/1/221 המספר החזק בקבלה

These prime numbers that make up this date have a huge uniqueness

Since they are given the title of nobility in both Kabbalah and Numerology, they are the only ones who are not reduced.

The number 10 – represents divinity, power and possessiveness + primacy which do not correspond to the unity of the connection in the material world,

20 = 10 + 10. Since the person belonging to the number 1 constantly strives to lead and be first in all,

When we are unaware that he is probably the last to fail because the resin of expectations of himself is particularly high, the risk threshold he takes as well

Because it does not have sufficiently developed awareness it is dominated by ego and pride which are nourished by necessities of arrogance and greed and money.

Only when connected is – 11 or 10/10 and 01/01 and the like is able to contain a paired and unity complement, since the connection creates 2

He is therefore able to transcend himself for the sake of the degree of value acquired towards the other party, if it is important to him he will also forgive.

7 = 1/1/221 The strongest number in the Kabbalah religion

 

פוסטים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *