men youכדור הארץ שלנו סובב סביב עצמו במהירות הקרבה לשלוש מיליון ק”מ לשעה…

אנו חיים בסנכרון קבוע אך עם נתונים משתנים על פי תנאי האקלים וגורמים שונים ונשנים.

אף יש סברה מדעית המשווה אותנו בני האדם ובעלי החיים בכלל לתצורת שונה של

משקעים וסלעים מאובנים כאחד וגם מקשרת אלינו את כל הצומח והטבע בכלל.

הרי אנו אמורים לחוות חפיפה בשינויי האקלים ובכלל.

כלומר אם מגיע האביב אנו מתפתחים ופורחים בעצם הופכים למקור אנרגיה,

בעצם מטעינים את גופנו ובקיץ אנו בשיא הפריחה  גם הנפשית ,

בסתיו כבר משילים מעלינו את הקליפה שהצטברה,

מרפים ומשחררים אנרגיה , בעצם מנקים את גופנו

ומכינים אותו לשנת החורף…

זה והמון מעבר , חופף עם הגלקסיה כולה , מערכת הכוכבים הירח והחמה עצומת הממדים..

נוצר שוויון מדהים ברגע שמצליחים להצליב נומרולוגית עם האסטרולוגיה ואז לנתח את הקוטביות האישית ,

בעצם נוצרת קוטביות נקודתית החופפת לזמן נתון עם קו המשווה והאיזון הפנימי המשתקף מבחוץ .

ליצירת קשר – spiritualsource2020@gmail.com